Ylivertainen prospektointipalvelu

Leadvisor tarjoaa ylivoimaiset työkalut uusien ihanneasiakkaiden hankintaan hyödyntämällä olemassa olevien asiakkaiden tietoja. Näin voidaan varmistaa, että uudet prospektit ovat samankaltaisia kuin parhaat olemassa olevat asiakkaat eli ostavat enemmän ja uusivat tilauksensa. Myös asiakasrekisterin päivitys ja rikastaminen on Leadvisorissa helppoa ja tiedot kattavia: tietokannassamme on yli 30 eri tietoa organisaatioihin liittyen, kuten yhteys-, talous- ja päättäjätiedot.

Leadvisor-palvelusta löytyvät myös kattavat työkalut koko myyntiprosessin hallintaan aina prospektoinnista laskutukseen asti.

Matriisiryhmät

Matriisiryhmä tarkoittaa Leadvisorissa asiakashistorian ja niihin perustuvien prospektien esittämistä matriisinäkymässä, jossa edellä mainitut esitetään kaaviossa niiden liikevaihdon ja toimialan perusteella.

Kun asiakasrekisteri on ladattu Leadvisoriin ja viedään matriisiryhmään, niin prospektien joukkoa voidaan rajata suodattimilla esimerkiksi niin, että mukaan otetaan vain riskiluokaltaan vahvat yritykset ja/tai ne yritykset, joista löytyy markkinoinnin päättäjätieto.

Palvelu on erittäin nopea ottaa käyttöön ja helppokäyttöinen, saat muutamassa minuutissa alla olevan näkymän, josta voi yhdellä klikkauksella valita halutut prospektit.

matrix benefits

Kohderyhmät

Aina ei ole asiakashistoriaa käytettävissä tai myynti voidaan haluta suunnata uusiin kohderyhmiin. Myös tällöin Leadvisorin Kohderyhmät on erittäin tehokas apu. Kohderyhmissä muodostetaan kohderyhmien segmentit käyttäen apuna suodattimia, kuten liikevaihto, toimiala, riskiluokka ja päättäjätieto. Kaikkiaan käytettävissä on noin 30 eri suodatinta.

Kun kohderyhmien segmentointi (ihanneasiakasprofiili, ICP) on tehty, niin Leadvisor näyttää kuinka paljon prospekteja on eri kohderyhmien segmenteissä. Tämän jälkeen halutut prospektit voidaan ottaa käyttöön joko Leadsales-myyntisovelluksella tai viedä tiedostona ulkoiseen myyntijärjestelmään tai CRM:ään

Kohderyhmissä on myös matriisiryhmien tapaan mahdollista hyödyntää asiakasrekisteriä, jolloin saadaan erittäin tarkat tiedot myös siitä onko myynti ja markkinointi tehty aiemmin kohderyhmiin vai niiden ulkopuolelle. Luonnollisesti parhaiden asiakkaiden sijoittuminen tärkeimpiin kohderyhmäsegmentteihin takaa sen, että samasta segmentistä valittujen prospektien arvo-odotus on suurin.

matrix benefits

Hakuominaisuudet yrityksille, päättäjille ja yhteystiedoille

Leadvisorissa on mahdollista tehdä yksittäishakuja yrityksille, päättäjille ja yhteystiedoille, kuten puhelinnumerot. Jokainen myyntityötä tehnyt tietää, että välillä täytyy tehdä myös salapoliisityötä, jotta tarvittavat yhteystiedot löytyvät.

Leadsales-myyntisovellus

Leadvisor sisältää myös myyntiä tehostavan Leadsales-myyntisovelluksen, joka kattaa B2B-myynnin eri vaiheet prospektien kontaktoinnista, tilausten tekemisestä ja laskutuksen hallinnasta aina myyntisaamisten seurantaan.

Leadsalesin suurimmat edut ovat siinä, että se on osa Leadvisor-palvelua, jolloin myynnin vaiheet voidaan tehokkaasti hoitaa yhdessä järjestelmässä sekä automatisoinnissa, joka mahdollistaa esimerkiksi laskutuksen hoitamisesti automaattisesti kytkeytymällä olemassa olevaan laskutusjärjestelmään.

B2B-kohderyhmät

Puuttuuko yritykseltäsi kohderyhmät? Tiettyyn kohderyhmään keskittyminen auttaa yritystä kehittämään tehokkaan markkinointi- ja viestintästrategian. Kohderyhmän markkinointiin keskittyminen ei vain auta yritystäsi säästämään rahaa ja aikaa, vaan antaa myös mahdollisuuden ymmärtää kyseisen ryhmän, eli potentiaalisten asiakkaiden tarpeita. Kohderyhmän määrittelyn eli segmentoinnin avulla yrityksesi pystyy markkinoimaan ja myymään tuotteita ja palveluja sellaisille yrityksille, jotka todennäköisimmin muuttuvat asiakkaiksi. Toisin sanoen, kohderyhmät auttavat yritystä löytämään todellisen kasvupotentiaalinsa ja pitämään yrityksen kilpailukykyisenä.

Asiakasrekisterin päivittäminen ja rikastaminen

Asiakasrekisterisi päivittäminen on yksi tärkeimmistä myynti- ja markkinointitehtävistä. Omat asiakkaasi ovat yksi parhaista kohderyhmistä, joille voit markkinoida ja myydä enemmän palveluita tai tuotteita. Nämä asiakkaat tuntevat jo yrityksesi ja tyypillisesti sinun on helpompi myydä uusia palveluja heille kuin hankkia täysin uusia asiakkaita. Asiakastietojen päivittäminen auttaa varmistamaan, että viestit oikean asiakkaan edustajan kanssa.

Pelkkä asiakastietojen päivittäminen ei kuitenkaan riitä, jos haluat maksimoida asiakasrekisteristäsi saamasi hyödyn ja minimoida riskit. Meillä on tarjota yrityksellesi asiakastietojen rikastamista, jossa lisätään relevantteja tietoja olemassa oleviin asiakastietoihin.

Miten saan Leadvisorin käyttöön?

Leadvisor toimii nettiselaimella (SaaS-malli), joten yrityksesi voi ottaa sen helposti ja nopeasti käyttöön ilman uusien laitteiden hankkimista tai järjestelmien asennusta. Ennen tilausta palvelu käydään asiakkaan kanssa aina läpi henkilökohtaisessa palaverissa tai etäpalaverissa. Palaverin jälkeen lähetämme asiakkaalle sähköpostiin tarjouksen, jonka hyväksymisen jälkeen tilausvahvistuksen, josta löytyvät pääkäyttäjän tunnukset. Palvelun saa tunnuksilla heti käyttöön.

Leadvisoriin voi luoda rajattoman määrän käyttäjiä. Palvelussa on kolme käyttäjätasoa myyntiorganisaatiolle: pääkäyttäjä (esim. myyntijohtaja), admin-käyttäjät (myyntipäällikkö, joka tekee prospektointia) ja myyjätaso.

Miten käytän Leadvisoria kasvattamaan myyntiä?

Leadvisor on helppokäyttöinen työkalu dataohjattuun prospektointiin B2B-myynnissä. Leadvisorin tuottama tieto pohjautuu yrityksen olemassa olevan yrityskannan dataohjattuun analyysiin, jota hyödynnetään ihanneasiakkaiden prospektoinnissa.