Kannattavampaa myyntiä vähemmällä työllä!

Leadvisor helps you find your new ideal customers by automatically analyzing your own customer register. It automatically collects and analyzes customer data from your own customer registry. Prospects, based on data analysis, will increase sales and improve marketing results.

Myynnin tulosparannuksen lisäksi Leadvisor automatisoi prospektointityön, vapauttaen myyntihenkilöstön aikaa itse myyntityöhön.

Leadvisor helpottaa myyntiä tarjoamalla helppokäyttöiset työkalut prospektoinnin suunnitteluun. Myynnin tavoitteiden seuranta on tehokkaampaa, koska kaikki yritystiedot löytyvät Leadvisor-palvelusta. Jos prospektiyritysten talous- tai päättäjätiedoissa tapahtuu muutosta, tiedot päivittyvät automaattisesti, jolloin myynnin johtaminen on helpompaa ja tehokkaampaa.

Leadvisor sisältää Leadsales-myyntisovelluksen, joka kattaa kaikki myynnin työvaiheet tilausten kirjauksesta aina laskutukseen asti.

 • Tarjoamme asiakkaillemme juuri saman tyyppisiä prospekteja, jollaisia heidän parhaat asiakkaat ovat eli ostavat tuottavampia palveluita ja uusivat tilauksensa.
  • Leadvisor löytää uudet ihanneasiakkaasi nykyisen asiakasrekisterisi avulla
  • Muuttaa asiakasrekisterisi prospektointia ohjaavaksi tietolähteeksi
  • Helpottaa markkinoinnin kohdistamista, kuten Account-based marketing (ABM).
 • Lisää myyntiä ja myynnin tehokkuutta asiakasanalyysin avulla
 • Automaatio: vähemmän työajan käyttämistä aikaa vievään manuaaliseen työhön ja työajan kohdistaminen varsinaiseen myyntityöhön
 • Toimii verkkoselaimella SaaS-palveluna – ei järjestelmäpäivityksiä.
 • Sisäänrakennettu Leadsales - myyntisovellus, joka kattaa prospektien kontaktoinnin, myynnin, tilausten tekemisen ja laskuttamisen samassa järjestelmässä prospektoinnin kanssa.

Liikevaihdon kasvattaminen asiakasrekisterin avulla

Suurin hyöty Leadvisorista on niille asiakkaille, joilla on jo asiakasrekisterissä tietoa asiakkaistansa, tilauksista, tarjouksista (avoimet, hävityt ja voitetut) ja inbound-liideistä. Kun asiakasanalyysissä voidaan käyttää ihanneasiakasprofiilin lisäksi omaa asiakastietoa yrityksen kannattavimmista asiakkaista, myynnin tarkkuus paranee.

Käytämme Leadvisor.ai -palvelussa Asiakastieto Oy:n ajantasaista tietokantaa Suomen yrityksistä ja yhteisöistä. Asiakastieto Oy:n yritystietokanta sisältää yleistä yritystietoa, esimerkiksi yritysten luottoluokitukset, jotka kertovat kuinka todennäköisesti mikäkin yritys voi ajautua konkurssiin muutaman seuraavan vuoden aikana. Lisäksi yritystietokannasta löytyy päättäjätiedot (yhteensä noin 80 eri päättäjäroolia) sekä yhteystiedot. Nämä, ja lukuisat muut tiedot, auttavat Leadvisoria prospektoinnissa ja asiakasanalyysissä.

matrix benefits